Križovatka 3, Banská Štiavnica

PONDELOK – ŠTVRTOK 7:30 – 16:00

+421 905 220 266

Neuralgická bolesť trojklanného nervu

Neuralgia trigeminu alebo aj neuralgická bolesť trojklanného nervu, je ochorením, pre ktoré pacient vyhľadá pomoc v neurologickej ambulancii.

Termín neuralgia znamená bolesť, ktorá sa objavuje v časti tela inervovanej senzitívnym nervom, inak povedané bolesť z oblasti, z ktorej daný nerv prijíma senzitívne podnety.

Trigeminus – trojklanný nerv, nazývaný tiež 5. hlavový nerv, má 3 vetvy (očnú, čeľustnú a sánkovú) a v organizme plní viaceré funkcie:

 • sprostredkuje vnímanie citlivosti z tváre, vlasatej časti hlavy v prednej časti, citlivosti z dutiny ústnej, nosných a prínosných dutín a z očí
 • inervuje žuvacie svaly, ktoré pohybujú čeľusťou smerom hore-dole a do strán,
 • svaly, ktoré sa spolupodieľajú na prehĺtaní a drobný sval v stredoušnej dutine, ktorý zmierňuje vibrácie bubienku

Pacienti, trpiaci týmto ochorením, popisujú bolesť ako náhlu, ostrú, vystreľujúcu, veľmi intenzívneho charakteru, niekedy pripomínajúcu elektrický výboj, v trvaní niekoľkých sekúnd alebo minút. Objavuje sa v záchvatoch a môžu ju vyvolať – spustiť niektoré bežné denné aktivity.

10 najčastejších “ spúšťačov” trigeminálnej bolesti:

 • umývanie zubov
 • jedenie potravín alebo pitie nápojov, ktoré sú horúce, studené alebo pikantné
 • dotyky tváre, opieranie sa rukou o tvár
 • holenie tváre
 • nanášanie mejkapu
 • umývanie tváre
 • hovorenie
 • usmievanie sa, smiech
 • zafúkanie vetra do tváre
 • vibrácie pri cestovaní v aute, MHD, v lietadle

V prípade, že trpíte záchvatovitou intenzívnou bolesťou tváre, je potrebné vyhľadať odborníka. Príčin tohto ochorenia je viacero.  Trojklanný nerv môže byť dráždený kdekoľvek v jeho priebehu. Preto je potrebné dôsledné neurologické vyšetrenie s následnými zobrazovacím vyšetrením. Zdrojom bolesti  môže byť – napr.lézia – tumor v oblasti výstupu nervu z mozgu, prípadne aneuryzma (cievna výduť). Nerv môže byť takisto dráždený cievnou kľučkou, alebo môže dôjsť k mozgovému infarktu v oblasti jadra nervu. Ďalšou príčinou býva infekcia herpetickým vírusom,  vzniknuté poškodenie nervu spôsobí neuralgické bolesti. Takisto aj zápaly a infekcie zubov alebo prínosových dutín môžu vyvolať tieto úporné bolesti.

 

Liečba tohto ochorenia je komplikovaná, nakoľko pacienti častokrát nereagujú na liečbu bežnými analgetikami. Podávajú sa zložitejšie preparáty, antiepileptiká, niekedy je potrebné aj operačné riešenie. Alternatívnou liečbou sú viaceré techniky akupuntúry.

Vybrané články

Žiadosť o termín cez konktaktný formulár: