Križovatka 3, Banská Štiavnica

PONDELOK – ŠTVRTOK 7:30 – 16:00

+421 905 220 266

MUDr.
Ivana Urbanová

Vzdelanie a prax

  • ukončila Lekársku fakultu Masarykovej Univerzity v Brne (2005)
  • prax na rehabilitačnom oddelení Nemocnice Blansko (2005 – 2006)
  • Neurologické oddelenie Nemocnice Žiar nad Hronom (2013 – 2020)
  • získanie špecializovanej spôsobilosti v odbore neurológia na SZU v Bratislave (2019)
  • zaradenie v špecializačnom odbore akupunktúra na katedre TČM na SZU v Bratislave (2020)

“Individuálny prístup je predpoklad úspešnej liečby”

Lívia Maruniaková

zdravotná sestra

  • ukončená Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene (1991)
  • prax na anesteziologicko-resuscitačnom oddelenní vo Zvolene
  • získanie špecializácie v odbore urgentná medicína (2006)
  • prax na odelenní anesteziológie a intenzívnej medicíny v Banskej Štiavnici, od roku 2015 prax na fyziatriacko-rehabilitačnom oddelení v Banskej Štiavnici, kde pracovala do 04/2022

Slová našich pacientov